ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

2ο ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών-μαθητριών του 2ου ΓΕΛ Ιεράπετρας

ότι ορίστηκε σαν ημέρα ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων για την πρόοδο των παιδιών του

η 11η ημέρα κάθε μήνα.

Δηλαδή: 11-10-19, 11-11-19, 11-12-19, 11-1-20, 11-2-20, 11-3-20, 11-4-20, 11-5-20.

Εάν η ημέρα είναι αργία θα ισχύει η πρώτη εργάσιμη μετά.

Από τη διεύθυνση του σχολείου