Το σχολείο μας

Το 2ο Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας ιδρύθηκε ως Λύκειο Θηλέων Ιεράπετρας με το Π.Δ. 204 ΦΕΚ 39/24-3-1967 
Μετονομάστηκε σε 2ο Λύκειο Ιεράπετρας σύμφωνα με το ΦΕΚ 716/29-8-1979.
Στη συνέχεια μετομάστηκε σε 2ο Ενιαίο Λύκειο Ιεράπετρας σύμφωνα με την Απόφαση Δ4/124/19-2-1999 – ΦΕΚ 188/Α/23-9-1997.
Αργότερα μετονομάστηκε σε 2ο Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας σύμφωνα με το Ν 3475 ΦΕΚ 146Α΄/13-7-2006.